کابلشو

کابلشو جهت امنیت و زیبایی در اتصالات کابل ها می باشد .

در گذشته برای اتصال سیم های هادی به محل های مورد اتصال و ایجاد اتصال الکتریکی، سیم ها بطور مستقیم به هم پیچانده می شدند.

و برای ثابت نگه داشتن این اتصال، از چسب برق استفاده می شد.

این روش از اتصال، روشی خطرناک بوده و از امنیت کافی برخوردار نبود.

به همین دلیل، امروزه از قطعه ای به نام سر سیم یا کابلشو استفاده می کنند.

کابلشو

اتصالی که با کمک این قطعه ایجاد می شود، در مقایسه با روش های قبلی، امنیت و زیبایی بیشتری را برای اتصالات ایجاد می کند.

به همین دلیل این قطعه در لوازم و قطعات الکتریکی بسیار پر کاربرد و مهم است.

سرسیم کابلشو معمولاً در مواردی استفاده می شود که روش های ثابت اتصال مستقیم امکان پذیر نبوده و یا ضروری نباشند.

این به آن دلیل است که سرسیم ها به گونه ای طراحی شده اند که به راحتی نصب شوند و برای تعمیرات و نگهداری، امکان برداشتن آن ها نیز وجود داشته باشد.

کابلشو ممکن است با پوشش ایمنی برای جلوگیری از ضربه و یا برای جلوگیری از آسیب دیدن شاخه ها و اتصالات کابل و جلوگیری از اتصال کوتاه همراه باشند.

امروزه، انواع متفاوتی از کابلشو ها در دسترس کاربران است و برای هر کاربرد در بخش برق، انتخاب های متعددی وجود دارد.

کابلشو

انواع کابلشو ها از نظر نحوه اتصال

از کابلشو به عنوان اتصال کابل برق به نقاط اتصال متفاوت مانند شینه مسی، کلید فیوز و یا کلید های اتوماتیک استفاده می شود.

انواع کابلشو ها از لحاظ برقراری اتصال به سه دسته تقسیم می شوند:

 کابلشو پرسی

این نوع کابلشوها از متداول ترین نوع کابلشوها بوده و به نسبت دو مدل دیگر لحیمی و پیچی، ارجحیت دارد.

این نوع سرسیم برای اتصال سیم های افشان مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نوع کابلشوها، کابل درون سرسیم قرار گرفته و سپس به کمک پرس، متصل می شوند.

کابلشو لحیمی

در این نوع کابلشوها، کابل به جای قرارگیری درون سرسیم، در سر کابل به هم لحیم می شوند.

همچنین باید دقت کرد که لحیم کاری به خوبی انجام شده و هوا بین کابل و کابلشو محبوس نشود تا
کابل و سرسیم کاملا هم از لحاظ الکتریکی و هم از لحاظ مکانیکی به هم متصل باشند.

به علاوه، برای لحیم باید از سیم های لحیم مخصوص اتصالات برقی استفاده شود.

کابلشو پیچی

در این نوع سرسیم محل قرار گیری کابل توسط ۲ پیچ در طرفین اتصال پیدا می کند.

 

برای تشخیص کیفیت کابلشو کافی است که ظاهر آن را بررسی کنیم.

اگر انتهای آن ها صاف بوده و همچنین پلیسه ای در بدنه کابلشو وجود نداشته باشد، کابلشو سالم و قابل استفاده است.

همچنین در نوع لوله ای کابلشوها، هرچه طول لوله کابلشو بیشتر باشد، اتصال آن کابلشو بی نقص تر خواهد بود.

 

مشاهده و خرید انواع کابلشو در سایز و مدل های مختلف

دیدگاهتان را بنویسید